yy女主播完整视频mp4

yy女主播完整视频mp4

其治法亦无过逆从而已,或可逆者,或可从者,或先逆而后从者,或先从而后逆者,但疏其邪气而使之调和,则治道尽矣。黑,水色也,土病则水无所畏,故黑色反见于颜面。

盖阴气在下,下者必升;阳气在上,上者必降。浓者,胀满之谓。

人知阴虚唯一,而不知阴虚有二,如阴中之水虚,则病在精血;阴中之火虚,则病在神气。 阳明之脉行于面,故为面赤而热。

补者宜留,是补之与泻,有疾留先后之异也。 多饮者子多不育,盖以酒乱精,则精半非真,而湿热胜也。

设误认为外感之邪,而用疏风愈风等剂,则益燥其燥,非惟不能去风,而适所以致风矣。【阐释】脉学自《内经》、《难经》以后,历代医家多有论述,明李士材二十八脉最为流行,至清周学海著脉学四书,精详条畅,可谓集脉学之大成。

脊以代头者,身偻不能直也。 寒气自下而升,逆则为哕,故当补肺于上,以壮其气,泻肾于下,以引其寒。

Leave a Reply