No5148模特张思允Nice私房浅色轻透古装服饰半脱秀完美身材诱惑写真47P47P张思允秀人网

No5148模特张思允Nice私房浅色轻透古装服饰半脱秀完美身材诱惑写真47P47P张思允秀人网

 其核食之,烦心助火可知。发明乌味苦而辛,性沉而降。

生末敷痈肿,为伤寒发颐要药。 其治女子经水不通甚效。

 煎汤浴风疹身痒效,其治剥牛马血入肉者,取以火炙熨之,亦可煮汁浸之,其毒即解。故洁古枳术丸以调脾胃,实祖《金匮》治心下坚大如盘。

但其性急,虚人戒之。 患头风人,以鲜者放枕边引散肝风,日久渐安。

又能解毒,故蜡矾丸用之为君。 营气不从,外为浮肿,随各引经药治之。

辛温小毒。 《本经》主五内邪气,周痹风湿,久服坚筋骨,轻身不老。

Leave a Reply