No011Emily黑丝翘臀诱惑14PEmilyDDYPantyhose

No011Emily黑丝翘臀诱惑14PEmilyDDYPantyhose

言如鸟雀,至暮无所见令雀盲人至黄昏时,看雀宿处,打惊之,雀起飞,乃咒曰∶“紫公紫公,我还汝盲,汝以生雀头血敷目,可比夕作之。又方∶灸两足外踝中央,随年壮,有石下。

患热者加白蔹,患痛者加当《千金方》云∶凡痈疽始发,或从小疖,或复大痛,或复小痛,或发米粒大白脓子,此皆微候,宜善察之。又方∶桃白皮切二升,水四升,煮取一升六合,分三服。

 齿痛,以小丸绵裹着齿孔中咋之。治心腹俱胀痛,短以水一升八合,煮得八合,去滓,顿服。

患兔缺又然,禁大语笑,百日。至疔肿,若不预识,令人死,死不迎辰。

内容:《删繁方》云∶凡髓虚实之应,主于肝,胆。黄父曰∶乃知所说,未知痈疽姓名、发起处所、色诊形候、治与不治、死活之期,愿事岐伯曰∶《痈疽图》曰∶赤疽发额,不泻,十余日死,其五日可刺也。

又方∶煮韭,空腹一碗热服,不过再,验。又方∶酱中瓜,切,令如指长三寸,纳大孔中。

Leave a Reply