Ugirls尤果网U423嫩模Shirley私房情趣蕾丝薄纱内衣秀火辣身材撩人诱惑63PShirley尤果网

Ugirls尤果网U423嫩模Shirley私房情趣蕾丝薄纱内衣秀火辣身材撩人诱惑63PShirley尤果网

补五脏,益筋骨,和肠胃,治水气,多食宜人,作发明鳜性疏利,有补虚益胃,去腹内恶血、小虫之功。有之,自草泽医始,世所谓“走方”是也。

公尝属之校雠,亦谓一字千金矣,是中经首哉。《纲目》言其甘温,恐非正论。

古方用治诸水,清神定魄,以发明珍珠入手足厥阴二经,故能安魂定神,明目退翳。发明狗宝专治噎膈反胃之病,取苦能下降,温能开结也。

 诸鸭涎治谷麦芒入喉及小儿痉风反张,滴之即消。四两用砂仁,四两用白茯苓同入绢袋,用好酒二壶煮干,只用地黄),浓黄柏(去皮)八两(二两盐水浸,二两酒浸,二两人乳浸,二两蜜浸,俱晒干炒赤),知母(去毛)四两(制与黄柏同)。

发明啄木性专杀蠹,故治人脏腑积蠹之患。 用驴牛乳灌入,出。

此与蛇发风毒,白花蛇善解风毒之义不殊。连服庚生按∶淋症方用冬瓜二、三枚,每日煮食二、三斤自愈,颇有奇功。

Leave a Reply