Vol324女神陈思琪Art马尔代夫旅拍沙滩性感比基尼完美诱惑写真43P陈思琪魅妍社

Vol324女神陈思琪Art马尔代夫旅拍沙滩性感比基尼完美诱惑写真43P陈思琪魅妍社

总而言之,阴阳气机出入之道不明也,千古混淆,不得不急正之。笔者用建中汤加丁香以治各种胃痛症,屡获良效,实由丁香辛温,能温中降逆,暖胃助阳之故。

阴气过盛,即能逼出元阳,元阳上奔,即随人身之脏腑经络虚处便发。《圣济总录》曰:岭南朴蛇瘴,亦名锁喉瘴,项大肿痛连喉。

风伏于内,复感风而发之证。仲景之意,原为中土太寒立法,故以姜、术温燥中宫之阳;又恐温燥过盛,而以人参之微寒继之,有刚柔相济之意;甘草调和上下,最能缓中。

疟疾寒热往来而有定候者,真疟也。是医也者,病人生死之所寄也。

此皆救阴、补阴之要诀也。 亦有素禀阳旺者,精神不衰,出言声厉,饮食不减,此等多由火旺阴亏。

溯治病之要,望色以有神无神,定气之盛衰;闻声以微厉,判气之盈缩;问病以饮热饮冷,知气之偏盛;切脉以有力无力,知气之虚实。暑以蒸之,岁火太过,炎暑流行,暑为热证明矣。

Leave a Reply