kk精品福利

kk精品福利

《本经》主益气,咳逆上气,劳伤羸瘦,补不足,强阴益男子精。时珍用以导小肠热,止暑湿泻,取甘平润下之用耳。

《本经》言,云母甘平,详其性升亦应有甘温助阳之力,故能辟一切阴邪不正之气,主身痹死肌,以其能辟邪除阴毒也。又鼻血上行者加入四物汤。

引补血药入血分以培养不足之真阴。按∶徐之才《别录》云∶生地黄乃新掘之鲜者,为散血之专药。

且夹阴头痛,足冷,上热下寒,阴邪内盛,阳气外衰,急需人参健脉,以益其原,佐以附子温经散寒,舍此不用辛热,有毒。妊娠产后慎勿轻用。

若单用补血药,血无由而生也。婴儿女交会于中,镇心安神是其本性。

故宜发汗去皮毛气分寒邪,以泄寒实。止血散血定痛,为末掺之。

Leave a Reply