No3389嫩模尹甜甜情趣猫咪主题私房三点式内衣秀火辣身材撩人诱惑写真87P尹甜甜秀人网

No3389嫩模尹甜甜情趣猫咪主题私房三点式内衣秀火辣身材撩人诱惑写真87P尹甜甜秀人网

盖风寒本是一气,故汤剂可以互投。下利清谷,里寒外热,手足厥逆,脉微欲绝,身反不恶寒,其人面赤者,是下虚而格阳也。

阴虚则阳无所附,宜白虎加人参汤。治无二理,咸归六经之节制。

阴阳俱虚,当调其阴阳,勿妄治,以虚其虚也。 阳明犹京师,故心腹皆居其地。

 用白虎、承气辈,清胃而平中焦之热实,白头翁、四逆散,清脾而止下焦之热利,是分头以救腹中之阴,而扶胃脘之元气耳。当汗不汗,其身必痒,汗出不彻,未欲解也。

 太阳病,其人发热汗出、不恶寒而渴者,此转属阳明也。桂枝加大黄,太阳转属阳明之下药;桂枝加芍药,太阳转属太阴之下药。

《内经》热厥,只在足心,是肾火起涌泉之下也。 内寒则不能化物,饮食停滞而成蛔。

Leave a Reply