Vol666模特张思允Nice私房性感警官制服半脱露黑色内衣迷人诱惑写真58P张思允爱蜜社

Vol666模特张思允Nice私房性感警官制服半脱露黑色内衣迷人诱惑写真58P张思允爱蜜社

肾主骨,寒则坚,热则腐。本汤加石膏、知母各二两,甘草一两;有汗身热不恶风,本汤加葛根二两,倍桂枝、黄芩。

若邪气行而不着,每日循夹脊之膂下行一节,自风府至尾骨,共二十五节,则风府之邪,计二十五日下行至骨,与卫气每日离一节,故其作日迟。渠以为病未即死,且往乡征租,因劳陡发,暴不可言,痰出如泉,声响如锯,面大舌胀,喉硬目突,二日而卒。

而在妇人尤甚,以妇人经产血行,或食生冷,或感风寒,且多恚怒忧郁,易致瘀滞也。仲景《伤寒论·太阳篇》有脉浮迟,面热赤,不能得小汗,身必痒之得误用风药,以证既属火,则血必虚,风药燥血,不可用也,但宜清火养血。

有痰壅于肺者,金实则不鸣也,必清肺中邪滞,清咽宁肺汤。 痢后风,足痛,或痹软,或胫肿,或膝肿,名痢后风。

呕吐痰涎,心下痞硬,四肢懈惰,是肌传脾、为脾痹。 问∶太阳伤风有汗,用桂枝汤,非表虚乎?

兼表邪,越婢加术汤。每饮食即汗出,益胃散。

Leave a Reply