No5391模特顾乔楠Cora私房性感厨娘装红色内衣配黑丝袜迷人诱惑写真63P顾乔楠秀人网

No5391模特顾乔楠Cora私房性感厨娘装红色内衣配黑丝袜迷人诱惑写真63P顾乔楠秀人网

然经言少壮者,血气盛,肌肉滑,气道通,荣卫之行,不失其常,故昼日精,夜不寤。尤不可张惶,使病患惊闻。

通气汤治鼻塞不闻香臭。夫手、足六阳之脉,皆上至头,而面为诸阳之会。

身形如和,其脉微数。明乳香为末,以猪心血为丸,如桐子。

盖豆淋酒治污血,又能发表也。女子气血,上为乳汁,下为经水。

当自谦,不当自傲。病若危笃,亦多与好药,以慰其心,终不肯受钱。

手足软者,脾主四肢,中州不足,不能荣养四肢,故肉少皮宽而饮食不为肌肤也。凡服药于微,则其病易疗。

Leave a Reply