VOL148悦爷妖精性感灰色蕾丝内衣秀完美身材写真32P悦爷妖精嗲囡囡

VOL148悦爷妖精性感灰色蕾丝内衣秀完美身材写真32P悦爷妖精嗲囡囡

稀痘方用琐琐葡萄一岁一钱,神黄豆一岁一粒,杵为细末,一阳夜蜜水调服,并擦心窝腰眼,能助肾祛邪,以北地方物专助东南生气之不足也。或云与黄瓜相反,予曾二者并食,未蒙其害,因表出之。

真粉乃绿豆所作,取陈者蜜调敷痘毒。小儿秃疮,蜈蚣浸油搽之。

诸痛皆尔,不独疝瘕为然。青,巨胜苗也。

 辛苦温,有毒。恶疾疠风遍身者,浓煎浴半日多效。

如兼少阴、太阳、阳明,发于咽喉。 梧叶消肿毒,生毛发。

又灰末敷金疮无瘢。其子煎汁或酒浸,治鼻窒气塞,少少滴入。

Leave a Reply